2024-regelsæt vedr. RMS-arbejdsdage.

For at træne på Honda Park skal alle RMS-medlemmer købe et træningskort.
Ét træningskort dækker alle forældre/børn, på samme adresse, som er i besiddelse af en RMS-kørerlicens. Træningskortets gyldighed noteres i RMS’s anmeldelsessystem, når det er betalt.
Træningskort, til den store bane, koster kr. 500,00, pr. år.
Træningskort, til Micro-banen, koster kr. 200,00, pr. år.

Et RMS-træningskort giver adgang til træning på alle træningsdage, som er åbne for den pågældende kørers maskinklasse.

Alle indehavere af RMS-træningskort skal præstere mindst 2 arbejdsdage pr. år på Honda Park + 1 dag som medhjælper ved et RMS-stævne.
På en RMS-arbejdsdag skal der præsteres mindst 6 timers effektivt arbejde.
En dag som medhjælper ved afvikling af et stævne på Honda Park betyder,
at medhjælperen møder kl. 08.00, og bliver på banen indtil løb + oprydning er slut.

Flere familie-medlemmer, med bopæl på samme adresse, får rabat, idet:
Familie-medlemmer på samme adresse skal præstere tilsammen mindst 3 arbejdsdage.

Et RMS-medlems arbejdsdage kan udføres af en stedfortræder, såfremt dette oplyses
til klubbens ansvarshavende, inden arbejdet igangsættes.
RMS-medlemmet er ansvarlig for, at stedfortræderen udfører arbejdet tilfredsstillende.

RMS-medlemmer, som indløser træningskort efter 1. august, skal præstere halvdelen af den foreskrevne arbejdsindsats.

RMS-arbejdsdage planlægges af klubbens bestyrelse + sportsudvalg, som også beregner det
ønskede antal arbejdende medlemmer, til de enkelte arbejdsdage.

Tidspunkterne for arbejdsdage offentliggøres på RMS-hjemmesiden, www.rmssport.dk
med beskrivelse af arbejds-opgaverne, og max. antal arbejdende medlemmer.
Tidspunkterne for arbejdsdage offentliggøres også på RMS’s facebook

Hvis et RMS-medlem ikke præsterer det foreskrevne antal arbejdsdage pr. år på Honda Park,
opkræves vedkommende kr. 500,00, pr. ikke præsteret arbejdsdag.
Sådanne ”pengebøder” opkræves ved årets slutning.

Randers Motor Sport’s bestyrelse.