Arbejdsbetingelser

Regelsæt vedrørende RMS-arbejdsdage

For at træne på Honda Park skal alle RMS-medlemmer købe et træningskort.

Én træningstilladelse dækker alle forældre/børn, på samme adresse, som er i besiddelse af en RMS-kørerlicens.    Træningstilladelsen noteres i RMS’s anmeldelsessystem, når den er betalt.

Træningstilladelse, til den store bane, koster kr. 500,00, pr. år.
Træningstilladelse, til Micro-banen, koster kr. 200,00, pr. år.

En RMS-træningstilladelse giver adgang til træning på alle træningsdage, som er åbne for den pågældende kørers maskinklasse.

Alle indehavere af RMS-træningstilladelse skal præstere mindst 2 arbejdsdage pr. år, på Honda Park + 1 dag som medhjælper ved et RMS-stævne.

På en RMS-arbejdsdag skal der præsteres mindst 6 timers effektivt arbejde.En dag som medhjælper ved afvikling af et stævne på Honda Park betyder,at medhjælperen møder kl. 08.00, og bliver på banen indtil løb + oprydning er slut.

Flere familie-medlemmer, med bopæl på samme adresse, får rabat, idet:
To familie-medlemmer skal præstere tilsammen mindst 3 arbejdsdage, og tre familie-medlemmer skal præstere tilsammen mindst 3 arbejdsdage.

Det enkelte RMS-medlems arbejdsdage kan udføres af en stedfortræder, såfremt dette oplyses til klubbens ansvarshavende, inden arbejdet igangsættes.

Det enkelte RMS-medlem er ansvarlig for, at stedfortræderen udfører arbejdet tilfredsstillende. RMS-medlemmer, som indløser træningstilladelse efter 1. august, skal præstere halvdelen af den foreskrevne arbejdsindsats.

RMS-arbejdsdage planlægges af klubbens bestyrelse + sportsudvalg, som også beregner det ønskede antal arbejdende medlemmer, til de enkelte arbejdsdage.

Tidspunkterne for arbejdsdage offentliggøres på RMS-hjemmesiden, www.rmssport.dk

med beskrivelse af arbejds-opgaverne, og max. antal arbejdende medlemmer.

Tidspunkterne for arbejdsdage offentliggøres også på RMS’s facebook

Hvis et RMS-medlem ikke præsterer det foreskrevne antal arbejdsdage, eller ikke hjælper med ved  afviklingen af et stævne på Honda Park, opkræves vedkommende kr. 500,00, pr. ikke præsteret arbejdsdag/stævnedag.

Sådanne ”pengebøder” opkræves ved årets slutning.

Randers Motor Sport’s bestyrelse.