Arbejdsdage for RMS-medlemmer, som ønsker at træne på Honda Park Randers.

I henhold til RMS-bestyrelsens beslutning skal alle RMS-medlemmer, som  ønsker at træne på Honda Park Randers,skal hjælpe til med banens vedligeholdelse. Ovennævnte medlemmer skal alle præstere 3 dages arbejde på banen.

Medlemmerne kan frit tilmelde sig de enkelte projekter. På klubbens hjemmeside findes oplysninger om de enkelte projekter, samt datoer for de fastsatte arbejdsdage.
Her oplyses også, hvor mange personer der ønskes, den pågældende dag.

Tilmelding til projektlederen.

Hjælpere til det enkelte projekts gennemførelse vælges efter ”først til mølle-princippet” Hvis der, blandt forældre/børn, er to, eller flere, aktive motocrosskørere, menes 3 arbejdsdage pr. familie. Opmærksomheden henledes på, at en stedfortræder kan udføre arbejde for et arbejdspligtig medlem. I et sådant tilfælde skal der gøres opmærksom på forholdet, inden arbejdet påbegyndes. Medlemmer, som ikke præsterer 3 dages arbejde, skal betale kr. 500.00, for hver ikke præsteret arbejdsdag. Sådanne ”pengebøder” opkræves sammen med næste års medlemskontingent. Bestyrelsen vil holde nøje regnskab med de præsterede arbejdsdage. Bestyrelsen udskriver klubbens arbejdsdage, og beskriver de opgaver, som skal udføres indenfor en begrænset tidsramme.

De enkelte RMS-medlemmer er, indenfor den opstillede tidsramme, frit stillede med valg af tidspunkt for arbejdets udførelse. RMS-medlemmerne bedes holde øje med planerne for de enkelte projekters gennemførelse. Hjælpere til det enkelte projekts gennemførelse vælges efter ”først til mølle-princippet”.

Definition af arbejdsdage.

Deltagelse i arbejde på en af RMS’s bestyrelse udskrevet arbejdsdag: 1 arbejdsdag
Medhjælp ved et stævnes afvikling: 1 arbejdsdag
Deltagelse i pasning af kiosk, gennem sæsonen: 3 arbejdsdage
Træningsleder, gennem sæsonen: 3 arbejdsdage

Træning på Honda Park Randers, for RMS-medlemmer.

Træningskort kan bestilles af alle RMS-medlemmer, som er i besiddelse  af gyldigt mini- og maxi-kørerlicens. Træningskort  koster kr. 500,00. til stor bane og kr. 200 til lille bane. Træningskortet er gældende til alle åbne træninger på Honda Park Randers + deltagelse i RMS motocross-klubmesterskab.

Udstedelse af træningskort

Træningskort kan bestilles ved Poul Erik Sørensen enten i klubhuset eller på epesoe@post11.tele.dk