Retningslinier for Honda Park Randers

Retningslinier for ophold på Honda Park 2024.

Åbningstider.

Normalt åbnes for indkørsel til banen 15 min. før opstart af træning.
Skyllepladsen skal forlades senest 15 min. efter træningens ophør.
Kiosken lukkes senest 15 min. efter træningens ophør.( Se åbningstider i kiosken)

Porten mod Clausholmvej lukkes 30 min. efter afslutningen af sidste træningspas.

Ophold på banens område.

Parkér bilen med omtanke. Vi skal være her alle sammen.
Undgå parkering på vejene til, og i, ryttergården.
Redningskøretøjer skal altid kunne passere uden problemer.
Henstilling af køretøjer mod bygningerne er ikke tilladt.
Køretøjer må ikke placeres på bane-anlæggets stenbelagte pladser omkring klubhuset.
Besiddelse, og benyttelse, af alle former for skydevåben er forbudt på banens område.
Stenkast er ikke tilladt. Der kan være mennesker, og parkerede biler, på den anden side af volden/hækken.    
Flyvning med drage, drone og fly er ikke tilladt uden forudgående tilladelse fra klubbens ledelse.
RMS’s formand kan, i enkelte tilfælde, tillade droneflyvning over selve banen, men ikke over ryttergården.
Rygning er ikke tilladt i klubhuset, i maskinhuset, i tidtagerhuset, samt i banens
reparations + signal-område.
Det er ikke tilladt at sidde/stå på publikumsafspærringen.
Ophold på banen, indenfor publikumsafspærringen, er ikke tilladt.

Kørsel på Pit-bike/el køretøjer i ryttergård er forbudt !

Tilmelding til deltagelse i træning.

Ved ankomst til banen skal alle, som ønsker at træne, tilmelde sig i klubhuset.
Kørerlicens forevises ved tilmeldingen i klubhuset.
Ikke indehavere af RMS-træningskort skal betale træningsgebyr ved tilmeldingen.

Træning.

Banen er kun åben for træning, såfremt en træningsleder er til stede, fra træningsperiodens begyndelse til slutning.   Ingen træningsleder = ingen træning.
Så vidt det overhovedet er muligt, meddeles på RMS’s hjemmeside, www.rmssport.dk, eller
på facebook, hvis banen, på en planlagt træningsdag, alligevel ikke vil være åben for træning.

 

Motocross-maskiner og udstyr.

Alle maskiner skal være i overensstemmelse med gældende regler, og alle maskiner
skal være forsynet med let læselige tal på alle nummerplader.
Alle træningsdeltagere skal være påklædt i overensstemmelse med gældende regler.

 

Henstillen af motocross-maskiner.

Under enhver motocross-maskine, som henstilles i ryttergården, skal der være en opsamlebakke, eller en absorberende miljømåtte.
Bakken skal være af egnet materiale, med mindst 2 cm. høje lukkede sider, og have en
længde på 150 cm, samt en bredde, der mindst dækker motorens/benzintankens bredde.
En miljømåtte skal bestå af en tæt underside, og have en størrelse på mindst 90 x 150 cm
en tykkelse på mindst 5 mm, samt skal kunne absorbere mindst 1 liter væske.
Eventuelt forurenet materiale, + olie, skal afleveres i banens dertil opstillede opsamlings-
beholdere, som findes i maskinhallen.

Rengøring af crossmaskiner og andet matriel

Det er ikke tilladt at bruge sæbe og kemikaler til rengøring af crossmaskiner og andet matriel på skyllepladsen