RMS generalforsamling 20I6

Katja/ januar 27, 2016/ Nyheder/ 0 comments

Ordinær generalforsamling afholdes torsdag, den 3. marts kl. 19.30, i klubhuset på Honda Park.

Ved afstemninger har hver fremmødt medlem en stemme.

Alle afstemninger skal foregå skriftligt, såfremt blot et medlem forlanger dette.

Såfremt et til valg foreslået medlem ikke er til stede på generalforsamlingen, kan vedkommende kun vælges, såfremt dirigenten er i besiddelse af vedkommendes skriftlige indforståelse.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle klubbens anliggender, og er beslutningsdygtige, uden hensyn til det antal fremmødte deltagere, undtagen ved behandling om forslag om klubbens opløsning. Valg og forslag, der ikke angår vedtægtsændringer og klubbens opløsning, afgøres ved almindelig stemmeflerhed.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal, senest mandag den 1. februar 2016, sendes til Randers Motor Sport, Postboks 153, 8960 Randers SØ.

I henhold til gældende vedtægter er dagsordenen følgende:

l. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Fastsættelse af næste års kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af næstformand, for 2 år.
– Peter Guldberg Johansen er villig til genvalg.

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
– Ove Hansen er villig til genvalg.
– Knud Juul Jensen er villig til genvalg.

8. Valg af bestyrelsessuppleant.
– Karsten Bugge er villig til genvalg.

9. Valg af revisor.
– Niels Johan Tolborg er villig til genvalg.

10. Eventuelt

Share this Post

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.